VI LÖSER DINA REELLA SÄKERHETSPROBLEM OAVSETT VAR, NÄR OCH HUR
Läs vidare...

PROTECTION COMPANY

Vi förändrar säkerheten efter faktiska behov och vi levererar bevakning med marknadens absolut bästa och mest erfarna väktare.

PROTECTION COMPANY EDUCATION

Vi erbjuder nu som ett av få fristående bevakningsbolag grundutbildning i kompetensskjutning och handhavande av skjutvapen i tjänst. Protection Company Education är baserat i Stockholm men vi erbjuder även verksamhet på andra platser i Sverige vid behov. 

Utöver detta har vi ett brett register av utbildning inom akutsjukvård med fokus på traumaskador orsakade av handeldvapen, stickvapen och explosioner (speciellt riktad till personal i yttre tjänst), konflikthantering samt informationsinhämtning med förebyggande skydd för personal, företagare och privatpersoner i högriskmiljö.

Protection Company Education