VI LÖSER DINA REELLA SÄKERHETSPROBLEM OAVSETT VAR, NÄR OCH HUR
Läs vidare...

Mikael Axell
35 årig erfarenhet av bevakningsbranschen varav 20 år inom ambassadsäkerhet.
Instruktörsutbildad på polishögskolan.
Väktareutbildad, ordningsvaktsutbildad, skyddsvaktsutbildad, personskyddsutbildad och
föreståndarutbildad.
Internationell tävlingsskytt och nationell skytteinstruktör.


Björn Söstrand
 30 års erfarenhet av bevakningsbranschen.
 20 år erfarenhet inom ambassadsäkerhet (15 år för US Departement of State / 5 år för ABAB,
Partena Security och Falck (ambassader och ministerskydd ).
 15 års erfarenhet som operativ ledare för SDU (Surveillance Detection Unit) / US
Departement of State i Oslo.
 Väktareutbildad, ordningsvaktsutbildad, personskydd/ministerskyddsutbildad.
 Instruktör i Grundläggande akutsjukvård / Avansärad akutsjukvård, och livräddning i vatten.
 Instruktör i förebyggande konflikthantering.
 Instruktör i fysisk konflikthantering.
 Instruktör i Krav Maga (Krav Maga Norge, IKI och Israeli KM).
 Instruktör i basalt smittskydd. Rådgivare i smittskyddsfrågor och
 Navigatör och operativt ansvarig i sjöräddningen vid SAR: ”Einar Staff Sr”, och ”Uni Oslofjord”.


Karl Lundin
30 års erfarenhet av bevakningsbranschen varav 15 år som egen företagare
Flerårig erfarenhet av ambassadsäkerhet
Väktare, ordningsvakts och skyddsvaktsutbildad
Högskoleutbildning inom kriskommunikation, krisledning informationsberedskap samt ROS
15 högskolepoäng i juridik