VI LÖSER DINA REELLA SÄKERHETSPROBLEM OAVSETT VAR, NÄR OCH HUR
Läs vidare...

Handhavande Av Skjutvapen (HAS) enligt FAP 573-1 PMFS 2017:10 & FAP 694-1 PMFS 2017:9
Kursinnehåll:

  •  Lagar och förordningar, 13 timmar
  •  Vapenkunskap, 3 timmar
  • Vapenträning och handhavande, 24 timmar
  •  Kompetensprov, 3 timmar

Totalt 43 lektionstimmar

Utbildningen pågår under 5 dagar och riktar sig till dig som är behörig väktare, skyddsvakt,
ordningsvakt eller personskyddsväktare och behöver en grundutbildning i Handhavande Av
Skjutvapen. Under kursen genomförs teoretiskt och praktiskt kompetensprov enligt HAS FAP 573-1
PMFS 2017:10 & FAP 694-1 PMFS 2017:9

KRAV:
Observera dokumenten du behöver bifoga i din ansökan
 Fullständig väktare utbildning VU1 + VU2 eller motsvarande (väktare, ordningsvakt eller
skyddsvakt. Även polisiär erfarenhet samt militärpolis ger behörighet till deltagande. Dvs
ladda upp utbildningsbevis.
 Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
 God fysisk och mental förmåga.
 Inneha fullgod olycksfallsförsäkring.
 Vara ostraffad.
 Oöppnat utdrag från belastningsregistret (skickas med post)
 Kopia på legitimation
 Namn, personnummer, kontaktuppgifter (adress, telefon, mejl).

Pris: 8500 kr exklusive moms

FORTBILDNING I HANDHAVANDE AV TJÄNSTEVAPEN
Sker under en heldag. Fortbildning med kompetenskontroll sker i enlighet med de krav som
beskrivs i FAP 573–1 PMFS 2017:10 samt FAP 694-1 PMFS 2017:9.

Pris: 2500 kr exklusive moms

Informationsinhämtning och förebyggande brottsbekämpning
Kursen riktar sig till personal, företag eller privatpersoner som löper en förhöjd risk att drabbas av
terror, rån, kidnappning eller liknande händelser.
I alla större brottsliga aktioner krävs alltid ett visst mått av kartläggning från gärningsmännen. I den
fasen är möjligheten att upptäcka att något är på gång som störst. Det kan också vara personal och
resurskrävande men en hel del kan göras med vaksamhet, rutiner och kunskap. Detta är en
grundläggande utbildning i konsten att upptäcka ett kommande hot och bygger på de metoder som
bland annat USA använder för sin diplomatsäkerhet i Europa. Teori och praktik blandas med
realistiska scenarier.
Utbildningen är förlagd till Tullinge (eller till den aktuella miljön) och våra allmänna regler om
avbokning enligt ovan gäller.
Kursplanen och tidsplan är individuell efter deltagarnas specifika behov.