We keep you safe
Läs vidare...

Våra tjänster   


Ambassadbevakning
Väktare med vapenutbildning som har minst tio års erfarenhet av speciella kunder och med språkkunskap.

Stationär bevakning
För kunder som har behov av hög eller speciell säkerhet erbjuder vi erfaren, utbildad personal som innehar de specifika egenskaper som krävs för respektive kund. Ambassadpatrullering/hemmaskydd/ryck/rondering Vår mobila ambassadstyrka utgår från beskickningar men kan även ta sig an särskilda uppdrag för boende och företag. Ambassadgruppen jobbar mot att förbygga, upptäcka och förhindra hot mot person eller byggnader och är därtill specialiserad på att detektera allmänna eller specifika hot mot person eller egendom och arbetar med ”störa” ut oönskade element som utgör hot om skadegörelser, inbrott, rån, misshandel och liknande. Noggrann rapportering, avrapportering till polis, lokal kännedom, filmade och fotade problem samt samordning av uppgifter tillsammans med direkt kontakt med uppdragsgivare ger en högre och mer effektiv säkerhet än något annat jämförbart säkerhetsbolag.

Hotellsäkerhet

För hotell och konferens med behov av särskild säkerhet i kombination med service har vi ett särskilt koncept som utgår från vår mångåriga erfarenhet. Diskret, servicemässigt och säkert med specifika lösningar för det enskilda hotellets behov.

Säkerhetsanalyser 
Små och stora säkerhets och riskanalyser inom ett brett spektrum efter kundens specifika behov. Oavsett om du behöver ett larm eller personskydd är vi rätt samarbetspartner. 

Svinn
Vi har lång erfarenhet och god kunskap om förebyggande av svinn på alla nivåer och av alla orsaker inom hotell, handel och bygg. Att först identifiera omfattning och orsaker är nyckeln till tätt åtgärder.

Vi erbjuder en stor mängd tjänster med garanterat mätbara resultat och en positiv effekt på era affärer!

Kontakta oss gärna för mer information!